Dafabetmalaysia

Dafabetmalaysia

九朝惊定复作,余烬复燃,肝风熄而复动,幸病不由吐泻而来,证属急惊,犹可无妨,热蕴在里,外反不热,肢反厥冷,所谓热深厥亦深也。凡人咽喉两管,咽通于胃,喉通于肺,今喉虽辣痛,而纳食无碍,可知其病在喉而不在咽。

方药,开郁二陈汤加减:瓜蒌皮12克姜夏12克茯苓12克苍术12克白术12克夏枯草30克牡蛎30克先煎川朴10克主证:胃脘灼痛,嘈杂不安,食后加重,口干且苦,五心烦热,大便秘结,舌红无苔,脉细数。使果真气充足,饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,何患之有;经又云∶阳化气,阴成形。

嘱其家人回去后每天自取活蟾蜍1只去肠入药同煎,每帖煎2汁,分4次饮服,患者回家照此办理。但细详脉证,总不外乎阴阳精气两亏,张介宾所谓以精气分阴阳,则阴阳不可离,以寒热分阴阳,则阴阳不可经云∶阴阳者,万物之能始也。

燥者濡之,治法固无难也。 先哲有见血休治血之语,可味也。

肝阳上升,冲心为烦,冲肺为咳,脉大不敛,舌见黄苔,要皆阳亢阴亏之所使然。以无形之水,制无形之火,如盏中加油,其灯自明。

势颇危无风可逐,无惊可疗。智翁云∶时下炎暑如蒸,过温恐其难受。

Leave a Reply